maanantai 26. marraskuuta 2018

Ilmastonmuutos voidaan pysäyttää

Uusin kansainvälinen ilmastoraportti on vakavaa luettavaa. Ilmastonmuutos on välitön uhka ihmisten hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Päästöjen vähennykset ja toisaalta hiilinielut ovat nopeimmat keinot pysäyttää vaarallinen kehitys. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan professori Markku Ollikaisen mukaan biopolttoaineiden päästöt ovat nelinkertaiset fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Ne eivät ole siis ratkaisu. Metsä on suurin hiilinielu Suomessa, mutta nyt hakkuita aiotaan lisätä laajentuville sellumarkkinoille. Lisähakkuut aiheuttavat hiilivarastojen pienenemisen. Se johtaa kasvihuonekaasujen merkittävään kasvuun ja mitätöi muiden sektoreiden tuottamat päästövähennykset. Jotta me tukisimme hiilen sidontaa, puiden on annettava kasvaa vanhemmiksi ja järeämmäksi.

Kun emme lisää metsien hakkuita nykyiseltä tasolta, teemme jo merkittävän ilmastoteon tuleville sukupolville. Sillä hiilinieluja tarvitaan juuri nyt ja lähivuosina.
Toinen helppo keino on jättää hallituksen suunnittelemat miljardeja maksavat uudet hävittäjät ja sotalaivat hankkimatta. Koska niillä ei torjuta ilmastonmuutosta, todellista turvallisuusuhkaamme. Asevarustelu ja sotiminen tuottavat jopa kuudenneksen suorista päästöistä, eikä niitä edes lasketa mukaan. Pahinta on kuitenkin tarpeellisten resurssien hukkakäyttö, on arvioitu että tiedemiehistä jopa neljännes työskentelee sotateollisuuden parissa. Kolmantena suurena ongelmana on asevarustelun vaikutus kansainvälisiin suhteisiin. Se pahentaa suurvaltojen vastakkainasettelua ja vaikeuttaa välttämätöntä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi käytännössä.

Suomella on siis mahdollisuus olla uudenaikaisen ajattelun edelläkävijänä pysyttämällä metsänhakkuut nykyisellä tasolla ja toimimalla aloitteellisesti aseriisunnan puolesta, jännityksen kiristymistä vastaan. Valtiovallan toimin voidaan ryhtyä uusiutuvan energian tuotannon ja säästön edistämiseen. Se voi työllistää merkittävästi. On hyvä muistaa, että nykyisestä sähköntuotantokapasiteetista on aikanaan VTT:n johtavan tutkijan Pasi Vainikan mukaan luotu valtion toimenpiteillä ainakin kaksi kolmannesta. Luopumalla hävittäjien velkahankkeesta nekin varat voidaan käyttää järkevämmin julkisiin investointeihin uusiutuvan energian hyväksi. Silloin tulevat sukupolvet voivat kiittää meitä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti