maanantai 2. toukokuuta 2016

Vappunaattona Juuassa

Hyvät toverit

Yhdysvallat tulee kutsumatta toukokuussa ilmasotaharjoituksiin tänne Venäjän rajan tuntumaan. Suomea vedetään mukaan Naton Baltian puolustukseen. Päättäjiltämme on unohtunut Paasikiven opetus. Suomen kautta ei saa kohdistua sotilaallista uhkaa Venäjään ja Moskovan tulee luottaa siihen. Muuten joudumme suurvaltojen pelinappulaksi.

Yksikään Itämeren maa ei hyödy sodasta alueella. Venäjän ulkomaankaupasta 40 prosenttia kulkee Itämeren kautta ja Pietarin alue on siitä riippuvainen. Voiko Venäjän johto vaarantaa maansa näin elintärkeät edut aloittamalla sotatoimet Itämeren alueella? Rapakon takana sotapelien ääressä voidaan kyllä kehitellä mitä mielikuvituksellisimpia ajatuksia.

Tässä tilanteessa Suomen pitää oman etunsa vuoksi pysyä erossa Yhdysvaltojen ja Naton hankkeista. Isäntämaasopimus ja muut yhteistyösopimukset Naton kanssa pitää sanoa irti. Ne vaarantavat selvästi Suomen ulkopoliittisen aseman, liikkumatilan ja uskottavuuden. Niiden sijaan Suomi voisi ajaa Itämeren rauhankonferenssia.

Hallitus on alistunut EU -komission ajamaan talouskuriin. Vaalipetoksella hankittua valtaa käytetään vähäosaisten kurittamiseen. Työttömien naulaaminen häpeäpaaluun ja pakottaminen ilmaiseen orjatyöhön ei tuo työpaikkoja. Koulutuslupaus vaihtui satojen miljoonien leikkaamiseen. Eläkeläiset, sairaat ja vammaiset menettävät pienistä eduistaan. Köyhimpien ihmisten riittävä ravinnon saanti on jo uhattuna. Leipäjonot kasvavat. Samaan aikaan hallitus suunnittelee hankkivansa aseita jopa kymmenellä miljardilla.

Hallituksen runnoma kilpailukykysopimus merkitsee 3,5 miljardin ryöstöä pienipalkkaisilta työntekijöiltä vientiteollisuudelle. Sopimusta perustellaan työllisyydellä. Todellisuudessa se leikkaa kysyntää kotimarkkinoilla ja lisää työttömyyttä. Suomalaisen vientiteollisuuden ongelmana eivät ole minkään alan palkat. Ongelma on kokonaiskysynnän puute pääasiallisilla vientimarkkinoilla tai sijainti, kuten paperiteollisuudessa tai tuotekehittelyn puute, kuten Nokian tapauksessa.
Pörssiyhtiöt ovatkin investointilakossa. Suurin osa tuloksesta jaetaan osinkoina sijoittajille ja pankit tekevät rahalla rahaa finanssikeinottelussa. Yksityinen voitonsaalistus, kapitalismi on kyvytön takaamaan ihmisten hyvinvointia.

Sen vuoksi työttömyyteen on tartuttava tosissaan julkisin varoin. Otetaan miljardit keinottelusta elvytykseen ja laitetaan ne asuntojen rakentamiseen, koulujen ja päiväkotien korjaamiseen, ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tehdään työllistäviä investointeja raideliikenteeseen ja uusiutuvaan energiaan. Palkkoja pitää korottaa vähintään työn tuottavuutta vastaavasti, silloin ostovoima lisääntyy taloudessa. Työajan pidentämisen sijaan, sitä on lyhennettävä kuuteen tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa palkkoja alentamatta. Se parantaa työllisyyttä ja elämän laatua. Tavoitteet saavutetaan solidaarisella taistelulla. Työläisen vihollinen ei ole toinen eri värinenkään työläinen, vaan kapitalisti.

”Raha ei sikiä pankissa työmies, se syntyy sinun työstäsi työmies”, laulettiin ennen. Tämä pitää paikkansa tänäänkin. Kaikki vauraus maailmassa syntyy yhteiskunnallisesti välttämättömästä työstä. Kapitalistit ja keinottelijat riistävät suuren osan työn tuloksista itselleen. Sen vuoksi on moraalinen oikeus vaatia työllä luotua vaurautta yhteiseen käyttöön.
Mutta Sipilän hallitus ei sitä halua, koska se on suuren rahan hallitus.

Helsingin pörssi jakaa tänä keväänä osinkoja yli 11 miljardia. Suuri osa niistä karkaa veroparatiiseihin. Myös hallituksen johtavat ministerit piilottavat niihin rahojaan. Harmaa talous maksaa Suomelle arviolta 10 miljardia vuodessa. Pääomatulojen verotus on kevyempää kuin palkkatulojen. Kuntaveroa pääomatuloista ei makseta ollenkaan. Suomessa ei olekaan kestävyysvajetta, vaan verovaje. Tähän maahan tarvitaan veroremontti, kommunistit vaativat sitä.

Pääomatuloja on verotettava yhdessä palkkatulojen kanssa kiristyvällä asteikolla. Pelkästään EU:n keskitason pääomaverotus toisi viisi ja puoli miljardia lisää verotuloja. Silloin voitaisiin turvata julkiset palvelut. Sitäkään Sipilän hallitus ei halua, vaikka meillä on varaa. Onhan Suomen bruttokansantuote nyt viisin kertainen 70-lukuun nähden, jolloin kansanterveyslaki säädettiin.

Hallituksen takapiru, Elinkeinoelämän Keskusliitto haluaa yksityistää kaiken mahdollisen kuntien terveys- ja sosiaalipalveluja myöten. Sote-ratkaisulla hallitus yhtiöittää ja kilpailuttaa ne. Silloin niihin pääsevät käsiksi ylikansalliset veroparatiisiyhtiöt, attendot, mehiläiset ja terveystalot. Kuitenkin tutkimusten mukaan suomalaisista suurin osa kannattaa julkisia palveluja. Miksi se ei näy politiikassa? Koska meillä on myös demokratiavaje.

Viime vaalien jälkeen Suomessa on ollut tavallisten ihmisten käynnistämiä mielenosoituksia leikkauksia vastaan.
On ollut lastentarhanopettajien mielenilmaus lasten päivähoito-oikeuden puolesta, koululaisten ja eläkeläisten mielenosoitukset. AY -liike kokosi 30 000 ihmistä Rautatientorille Helsinkiin. Kansalaisliike Joukkovoima on koonnut kahteen suureen mielenosoitukseen leikkauspolitiikan vastustajia eri väestöryhmistä. Liikehdinnän taustalla on suuttumus politiikan epäoikeudenmukaisuuteen ja vaalilupausten pettäminen.

Hyvät toverit, vappu on työväenliikkeen kansainvälinen mielenosoituspäivä.
Pariisissa Tasavallan aukiolla ovat ihmiset kokoontuneet tänä keväänä koko yöksi keskustelemaan politiikasta. Liike on jo levinnyt Belgiaan, Saksaan ja Espanjaan. Britannian työväenpuolueen johtoon valittiin nuorten äänillä sosialisti Jerymy Corbin. Yhdysvalloissa sosialisti Bernie Sandersia kannattaa demokraattien esivaalissa suurin osa alle 35 vuotiaista maan presidentiksi.
Kansalaisliikehdintä kasvaa eri puolilla maailmaa. Vaaditaan vaurauden ja poliittisen vaikutusvallan tasaisempaa jakoa. Omistaahan yksi prosentti puolet maailman varallisuudesta.
Näkevätkö nuoret herkemmin, että ihmiskunnan suurten ongelmien ilmastonmuutoksen, nälän, köyhyyden ja sotien ratkaiseminen vaatii uudenlaista poliittista tahtoa.

Toverit
Tähän ihmisten valmiuteen pitää työväenliikkeen ja koko vasemmiston tarttua. Kun kokoamme voimat yhteisten poliittisten tavoitteiden taakse, pystymme muuttamaan maailmaa. Siinä menevät nurin hallitukset ja koko kapitalistinen valtakomento.
Tartutaan rohkeasti tilaisuuteen, kansalaisten omaan liikehdintään, kommunistit ovat siihen valmiit. Siinä on meidän kaikkien tulevaisuus.